แถลงการณ์ของGlobal Education Strike

~ عربي ~ bahasa indonesia ~ 中文 ~ deutsch ~ english ~ español ~
~ wikang filipino ~ français ~ ελληνικά ~ italiano ~ 日本語 ~ kurdî ~

GLOBAL EDUCATION STRIKE
18 Oct & 14-22 Nov 2012

แถลงการณ์ของGlobal Education Strike พวกเราขอประกาศเรียกร้องเพื่อการต่อสู้เรื่องการศึกษาทั่วโลก นี้เป็นครั้งแรกของการต่อสู้เพื่อการศึกษาที่มีผู้เข้าร่วมทั่วโลก พวกเราจะร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยความสมานฉันท์ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม พวกเราต่างก็เผชิญหน้าการต่อสู้กับรัฐ และกำไรที่ขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์จากการศึกษาที่พวกมันยึดครอง การเพิ่มขึ้นของค่าเล่าเรียน การตัดลดประมาณด้านการศึกษา การจัดจ้างเอกชนภายนอก การปิดสถานศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่าย รวมถึงปรากฎการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำให้การศึกษากลายเป็นการค้า การแปรรูปกิจการของรัฐให้กลายเป็นของเอกชน การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในระดับโลกเท่านั้นที่จะทำให้เราเอาชนะกระบวนการเลวร้ายเหล่านี้และทำให้การศึกษาเป็นสิ่งที่ “ฟรี” เพื่อปลดปล่อยพวกเราทุกคน

พวกเราทุกคนกำลังต่อสู้กับช่องโหว่ด้านการศึกษา พวกเราส่วนใหญ่กำลังเต็มไปด้วยหนี้สินจากการศึกษา ความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นทำให้พวกเรารู้สึกแย่ ข้อจำกัดทางการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นและอุปสรรคต่างๆทำให้เราไม่พอใจ ทุกๆคนต้องเข้าถึงการศึกษาไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยและอยู่ในสถานะทางสังคมแบบใดก็ตาม เราถูกกดดันที่จะต้องตรวจสอบทุกอย่างมากแล้วพอแล้ว แม้กระทั้งสิ่งที่ตรวจสอบไม่ได้เราก็ต้องตรวจสอบ พวกเราป่วยและเหนื่อยกับการแข่งขันที่ติดอยู่กับกฎเกณฑ์ที่บงการทุกสิ่ง ถึงเวลาแล้วที่เราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างกับความไม่เป็นธรรมเหล่านี้....จงรวมกันเข้า!!!

พวกเราทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของการทำให้การศึกษากลายเป็นสินค้าและธุรกิจ นี้คือภาพที่ปรากฎชัดเจนจากสิ่งที่เราโดนกระทำ เช่น โรงเรียนและมหาวิทยาเริ่มลดทอนความเป็นประชาธิปไตย ทั้งยังดำเนินการต่อไปตามลำดับชั้นของโครงสร้างสูง-ต่ำมากยิ่งขึ้น ตลาดธุรกิจการศึกษาและการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาถูกอำนวยความสะดวกโดยรัฐบาลทั่วโลก ซึ่งการแปรรูปกิจการของรัฐเป็นของเอกชนมีเพิ่มมากขึ้นทั้งการศึกษา การสาธารณสุข และ ความต้องการพื้นฐานทางสังคมทุกๆอย่าง

เพียงแค่ในเดือนมิถุนายน 2554 พวกเรามีการประท้วง 45 ครั้งในกว่า 40 เมืองทั่วโลกจากเครือข่ายการต่อสู้เพื่อการศึกษาที่เป็นสวัสดิการของรัฐ รัฐให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันการศึกษาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมักจะยกเหตุเรื่องวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาเป็นข้ออ้าง พวกเขาพยายามโฆษณาวิธีการ ยกตัวอย่างเช่น การจัดอันดับเพื่อสนับสนุนการเกิดการแข่งขัน และปิดโรงเรียนท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการแข่งภายใต้ระบบนี้ การเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาโดยไม่เพิ่มคุณภาพของคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยทั้งบุคคลากรและนักศึกษา การจัดจ้างเอกชนภายนอกเข้ามาทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ในระบบการศึกษา การโฆษณาแต่มหาวิทยาลัยชั้นนำ วิธีการทั้งหมดดังกล่าวคือทางที่จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการทำให้การศึกษากลายเป็นสินค้าและการแปรรูปกิจการการศึกษาของรัฐให้กลายเป็นเอกชน วิธีการเหล่านี้ทำให้เกิดผลกระทบด้านลบเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการเรียนรู้

ตลาดการศึกษาและรัฐชาติจำเป็นต้องทำให้ผลกำไรสำคัญกว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงปลดปล่อย ทั้งตลาดการศึกษาและรัฐต้องการความเชื่อฟังของ “ประชาชน” “ผู้บริโภค” และ “แรงงานราคาถูก” ไม่ได้ต้องการให้บุคคลใช้ชีวิตอิสระและตัดสินใจได้ตัวเอง

พวกเราเป็นเพียงเครื่องจักรหนึ่งที่ทำงานราวกับฟั่นเฟืองหนึ่งในเครื่องยนต์ที่ชื่อว่าทุนนิยม พวกเรา พวกเราโดนขัดเกลาโดยสังคมให้แข่งขันกันเองในทุกระดับ ความสร้างสรรค์ของพวกเรา พลังของเรา จิตวิญญาณเสรีของเรากำลังถูกบดขยี้โดยสถาบันการศึกษา

ระบบการศึกษาภายในระบบทุนนิยม ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการฝึกอบรมเพื่อเข้าสู่ระบบโรงงาน ซึ่งจะผลิตทุนมนุษย์เพื่อออกไปแสวงประโยชน์ในตลาดแรงงาน เช่นเดียวกันกับความรู้ที่กลายไปเป็นสินค้า เมื่อเราเห็นประเด็นเหล่านี้อย่างชัดเจน
เพื่อการร่วมกันของพวกเราสำหรับการขัดขว้างระบบการผลิตดังที่กล่าวมาแล้ว พวกเรามาพร้อมกันเพื่อเรียกร้องให้ปิดสถาบันการศึกษาทั่วโลกในช่วงการเคลื่อนไหวพร้อมกันทั่วโลก

สู้กับมัน!!! ร่วมกับ GLOBAL EDUCATION STRIKE
ทุกความเป็นธรรมเริ่มด้วยปัญญา ยืนหยัดกับพวกเราในการเคลื่อนไหวเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน แล้วโลกทั้งโลกจะต้องหันมาฟังเสียงจากการเรียกร้องของเราในการท้วงคืนการศึกษา

Send an email to the global ISM mailing list or to united.for.education@gmail.com, if you endorse this Call to Action as well and want to be listed below the Call.
_____

Common Framework: Global Education Strike
  • International Joint Statement: it includes what we are struggling against, what we are fighting for, and why we are calling for a unified global strike in November. It is currently being endorsed by 100 groups in 36 countries worldwide.
  • Symbols (still being discussed!); suggestions so far include:

     

as well as a 'red square' made of cloth, which was very popular during the student strike in Quebec:

  • Slogan: RECLAIM EDUCATION #1world1struggle (pad with further suggestions)
Since education is the basis for the emancipation of the individual as well as society at large the struggle for free emancipatory education concerns not just students, but just as much parents, workers, teachers - everyone!

November 14-22: GLOBAL EDUCATION STRIKE

Reclaim Education!  Reclaim Space!  Reclaim Our Lives!
#1world1struggle

_______
For the latest information on the coordinated efforts of the Global Education Strike and to find out how to participate on the global level, follow this link.

This call to action was agreed on by people on the ISM platform who collaborated via chat rooms, phone calls, and online meetings over the past few months. The symbols and slogans should facilitate more effective communication worldwide.

So far this Call to Action is being endorsed by:


ADEESE - Association des Etudiantes et Etudiants en Sciences de l'Education
à l'Université du Québec à Montréal (Canada)


AECSAUM - l’Association Étudiante des Cycles Supérieurs d’Anthropologie
de l’Université de Montréal (Canada)

AEESA - l'Association des Étudiantes et Étudiants en Sociologie et Anthropologie
de l'Université du Québec à Chicoutimi (Canada)

AÉH - Association Étudiante d'Histoire
de l'Université du Québec à Chicoutimi (Canada)

All in the Red;
activist collective in New York City (U.S.A.)

Education Union - Anarho-Sindikalistička Inicijativa (Serbia)


Assemblea Studenti Trento, Trentino-Alto Adige (Italy)
Asso CÉTASE - Eastern Asian Studies
University of Montreal (Quebec, Canada)General Students' Committee;
University of Goettingen (Germany)


General Students' Committee;
University of Kassel (Germany)


General Students' Committee
;
University of Lüneburg (Germany)


General Students' Committee;
University of Marburg (Germany)

General Students' Committee
;
University of Münster (Germany)


Bristol Left;
Bristol University society (UK)
CLASSE - Coalition Large de l'Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (Quebec, Canada)
Besides endorsing the international joint staement CLASSE decided during its Congress on August 25th 2012 to invite its members to take a position on their participation in the Global Education Strike.
This proposal was brought forward by the members and passed unanimously.

نادي الوعي الطلابي Club Conscience Estudiantine;
Faculté des Sciences Aïn Chock Casablanca (Morocco)Direct Action - network of independent student trade unions (Ukraine)


El Frente Estudiantil por la Educación - FEE de varias carreras de la Universidad Nacional de Asunción
(Paraguay)


Grüne Jugend Aachen/ Green Youth Aachen (Germany)

Hemmarat Ramkhamhaeng University (Thailand)


Kampangdang Suan Sunanta University
- Student Council (Thailand)

Klacid Ramkhamhaeng University (Thailand)

Klapayom Group Rangsit University (Thailand)

Lookchaobaan Burapha University (Thailand)
MURC - Movimiento de Unión y Resistencia Ciudadana- estudiantes de Poza Rica Veracruz (Mexico)
(Movement of Unions and Citizen Resistance)

El Movimiento Universitario Independiente - MUI de Sociología y Polítologia
de la Universidad Nacional de Asunción
(Paraguay)

Movimiento Universitario Popular - M.U.P. de Trabajo Social
de la Universidad Nacional de Asunción
(Paraguay)


Occupy NOLA
- New Orleans (U.S.A.)
Ram-Volunteer Ramkhamhaeng University (Thailand)

Sapansung Group Thammasat University (Thailand)

Sereenontree Kasetsat University (Thailand)


Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) - Indonesian Student Union

Six Universities Student Network (Thailand)

Social-Democracy Movement (Thailand)

Social-Democratic Party;
Ramkhamhaeng University (Thailand)Students Against Student Suffering, collective of concerned students, faculty, and workers
through out the University of California (U.S.A.)

YXK - Yekîtiya Xwendevanên Kurdistan

Association of Students from Kurdistan (Germany)


The following groups of the student/democracy movement #YoSoy132 confirmed to support the call to action so far:
#YoSoy132UNAM - Universidad nacional Autónoma de México
#YoSoy132IPN - Instituto Plitécnico Nacional
#YoSoy132IBERO - Universidad Iberoamericana
#YoSoy132UAM - Universidad Autónoma Metropolitana
#YoSoy132Anahuac - Universidad Anahuac
#YoSoy132Academicos - Profesores de diversas universidades Mexicanas
(lecturers from various universities in Mexico)
#YoSoy132Nuevo León - Estudiantes de la UANL Universidad Autónoma de Nuevo León
#YoSoy132UACH - Universidad Autónoma de Chiapingo
#YoSoy132UAEM - Universidad Autónoma del Estado de México
#YoSoy132UAMX - Universidad Autónoma de la Ciudad de México
#YoSoy132UVM - Universidad del Valle de México
#YoSoy132ITESM - Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey


...

Send an email to the global ISM mailing list or to united.for.education@gmail.com, if you endorse this Call to Action as well and want to be listed below the Call.